Pro pořadatele

Jak nás objednat?

Chcete nás oslovit? Tak se nebojte a zavolejte. Jsme v jednom kole, tak doporučujeme rezervovat si naše vystupení pokud možno nejlépe co nejvíce dopředu. V létě se většinou moc neopalujeme, takže se nás nezdráhejte kontaktovat již v zimě.

  1. V rozpise plánovaných akcí jednoduše zjistíte, zda-li je Vámi požadovaný termín pro naše hraní volný.

  2. Zavoleje nám do klubu . Nejlepší je osobní domluva. Kontakty na home page.

  3. Promo plakáty – na Vaše přání jsme schopni zajistit libovolný počet plakátů formátu A2 s logem naší kapely.

Logo na plakáty ke stažení ve formátu Corel Draw:    logo.zip  

nebo *.jpg a *.png::    logo-jpg.zip  

Poplatky za autorská práva

Oznámení hudební akce na Intergram, OSA apod. zařizuje podle zákona výhradně pořadatel akce. Stejně tak hradí i příslušné poplatky, které jsou mu za veřejnou hudební produkci vyměřeny.

Technické podmínky

Ve vybavení máme vše nezbytné. Vlastníme kompletní zvukovou aparaturu pro běžné veřejné vystoupení. Ze strany organizátorů tedy na tyto prostředky neklademe žádné požadavky. Pozornost věnujte prosím následujícím podmínkám:

  1. Pódium pro hudebníky: musí být zakryté střechou, měli bychom se na něj vtěsnat - 4 osoby s aparáty a osvětlovací a zvukovou technikou.

  2. Přívod elektřiny: na pódiu zásuvka 230V, jištění na proud min. 32A a více.

  3. Pro akce menšího rozsahu (klubové hraní) můžeme samozřejmě hrát i bez PA systému (na komba).

  4. Místo pro zvukaře: je třeba vyhradit prostor 3x2m před pódiem (za parketem nebo na něm) ve vzdálenosti do 30m, který nemusí být krytý (pro venkovní akce máme vlastní stan). Zvukaře máme vlastního, ve vyjimečných případech jsme schopni přizpůsobit se zvučení pořadatelem dodanou osobou s odpovídajícím know-how.

  5. Příprava kapely k hraní si většinou s prací a zvukovou zkouškou vyžaduje cca 1,5 hodiny. Taktéž na konci neprcháme ze sálu před sbalením. (Nejsme Cimrmanovský divadelní spolek Lipany). Potřebujeme tedy, abychom byli do Vašeho sálu, event. prostor pořádání vpuštěni včas k řádné přípravě.

  6. Z bezpečnostních důvodu také vyžadujeme stálou akceschopnost pořadatelů pro zajištění pořádku a bezpečnosti kapely a aparatury. Nemáme rádi přítomnost osob přímo na pódiu, tím spíše v době, kdy se na samotném pódiu kapela nenachází. Pro fanoušky a posluchače jsme rádi kdykoliv k dispozici v době přestávek či hlasitými pokřiky z prostoru před pódiem.

Nejasnosti?: Pokud nemůžete splnit některý z těchto požadavků, kontaktujte nás. V případě hrubého nesplnění některého požadavku si vyhrazujeme právo na místě zrušit vystoupení (taky jsme jenom lidi)...

Nyní již víte jak postupovat, tedy neváhejte nás kontaktovat! Budeme se těšit na spolupráci.